Jiaxing Watcher Import& Export Co., Ltd.
ซัพพลายเออร์ระดับทอง
ซัพพลายเออร์ระดับทอง คือการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของซัพพลายเออร์ใน Alibaba.com สมาชิกจะได้รับเครื่องมือการโฆษณาสินค้า เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
Ms. Grace Zhang

Ms. Grace Zhang

Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Address:
Chongfu Town
Country/Region:
China
Province/State:
Zhejiang
City:
Tongxiang

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Company Name: Jiaxing Watcher Import& Export Co., Ltd.
Operational Address: No. 1, Jingsan Rd., Chongfu Town, Jiaxing, Zhejiang, China
เว็บไซต์ใน alibaba.com: bluefly.en.alibaba.com
ร้าน Aliexpress.com:
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้
การประกันการค้า
จีน | บริษัททำการค้า
ผู้จัดจำหน่ายAssessments:
186 ธุรกรรม 180,000+
ธุรกรรมของผู้จัดจำหน่ายผ่านทาง Alibaba.com ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ซัพพลายเออร์นี้สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:
เรียนรู้เพิ่มเติม